Hållbarhet för oss


EN REN FRAMTID
För oss på Vilokan Group är hållbarhet en självklarhet i vårt dagliga arbete. Vi gör hela tiden aktiva val och tar strategiska beslut som ska ta oss mot vår vision – En ren framtid. I vår Hållbarhetsrapport 2023 sammanfattar vi våra insatser och redovisar våra långsiktiga och kortsiktiga mål, lyfter våra framgångar och agerar på våra utmaningar. 

Den sammanfattar och beskriver vårt arbete inom flera hållbarhetsområden som miljöpåverkan, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet. Vårt mål är att rapporten ska främja transparens och öppenhet och ge en djupare insikt i vårt arbete.

Hållbarhetsrapport 2023, läs/ladda den här.
Hållbarhetsrapport 2022, läs/ladda den här.

Idag bidrar Vilokan Group till ett mer hållbart samhälle genom att realisera cirkulära kretslopp och möjliggöra att vatten och andra råvaror tas om hand på bästa möjliga sätt, både ur ett cirkulärt och värdeskapande perspektiv. Där affärsområdet Technology utvecklar kostnadseffektiv avfallshantering och lösningar för att återvinna råvara kan Solutions använda såväl system som återvinningslösningarna till att återföra renat vatten och återvunna råvaror till kundens verksamhet, samt förse affärsområdet Fluids med den återvunna råvara som blir över och kan bli nya produkter. 

EN HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA ÄR OCKSÅ CIRKULÄR
Vilokan Group består av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Ett affärsområde utvecklar teknik för rening och återvinning. Ett annat skräddarsyr lösningar som återför renat vatten och råvaror till kundens verksamhet.Överskott på återvunna råvaror cirkuleras vidare ini nästa affärsområde och blir där till nya produkter. I en cirkulär ekonomi kan en koncern vara sin egen leverantör och slutna system är något vi strävar efter.

Men naturligtvis har vi fler leverantörer. Affärsområde Fluids med Arom-dekor Kemi har hundratals olika leverantörer. För att kunderna ska känna sig säkra är vi noga med att alltid kunna svara upp mot lagstiftning och kravprofiler från EU och andra marknader som t ex nya Åpenhetsloven i Norge. Det kräver ett dedikerat engagemang för att få våra leverantörer att skriva under uppförandekoden samt att utföra riskanalyser av samtliga ur sociala och miljömässiga aspekter utifrån landspecifika riskdata.

De självskattningsverktyg som tagits fram för leverantörerna är ett bra exempel på hur vi månar om en cirkulär återkoppling i detta arbete. Hållbarhetsarbete tar aldrig slut och våra leverantörsrelationer är ständigt pågående samarbeten där vi inte nöjer oss med att de gjort ett formellt åtagande. Vi behöver även vara övertygade om att de är kapabla. Vägen dit går via tydlighet, transparens och tillit och vi måste göra detta tillsammans med kunder, medarbetare och leverantörer.