Om oss


En företagsgrupp med hjärtat i miljöteknik, vattenrening och återvinning
Vilokan Group bygger på mer än 30 års erfarenhet av innovation inom miljöteknik. Gruppens utvecklingsbolag, Vilokan Recycling Tech, var en pionjär som försåg den skandinaviska fordonsindustrin med renings- och återvinningsanläggningar redan på 1980-talet. Tusentals anläggningar senare har Vilokan vuxit till en koncern av företag som har hela världen som sitt arbetsfält. Hjärtat i verksamheten är fortfarande övertygelsen att framgångsrikt miljöarbete bara kan uppnås om det också är ekonomiskt lönsamt. Vilokans teknikpionjärer är fortfarande lika passionerade och återfinns idag i affärsområden Technology.

Helhetslösningar med drift och finansiering
I takt med att vi sänkt kundernas kostnader för avfallshantering och samtidigt blivit allt mer raffinerade i att återvinna råvara har också helt nya ekonomiska möjligheter öppnats upp. Kalkylerna vi idag kan erbjuda gör att många kunder förutom tekniska lösningar även efterfrågar att vi ska stå för finansiering, drift och ägande av anläggningar. Dessa helhetslösningar levereras från gruppens affärsområde Solutions.

Interaktion ger ytterligare vinster för miljö och ekonomi
Vilokan Group har en stark tillväxt. Det innebär ständigt större volymer av renat vatten och återvunna råvaror. I första hand återförs de till kundens verksamhet för att skapa ett slutet system. Men där det inte är möjligt blir det ett överskott. Då sluter vi själva kretsloppet genom att omsätta återvunnen råvara och renat vatten till nya produkter i vår kemiproduktion som återfinns i affärsområde Fluids.

Slutna kretslopp är vårt mål
Vi ser miljöteknik som en möjlighet, ett offensivt verktyg som kan öka våra kunders oberoende och lönsamhet. Genom att skapa helt slutna system slipper de utsläpp och blir helt oberoende av framtida myndighetsrestriktioner. Dessutom drabbas allt fler platser i världen av vattenbrist och de organisationer som återanvänder sitt vatten kommer att ha en särställning. Både ur ett finansiellt perspektiv och som samhällsmedborgare.

Vilokan Group har resurserna och erfarenheten att serva globala koncerner. Men vi initierar även logistiklösningar som skapar möjligheter för mycket små aktörer att dela på större kapacitetslösningar. Vi är övertygade att miljöteknik och kretsloppstänkande är framtiden för alla sorters verksamheter.

Cirkulär ekonomi är framtiden
En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi. Allt fler får upp ögonen för ett ekonomiskt system som är utformat för att återskapa resurser, om och om igen. Där resurseffektivitet går hand i hand med affärsnytta. Vilokan Group hjälper kunder runt om i världen att bli en del av denna lönsamma transformation.

Vilokan Group söker ständigt efter nya möjligheter att sluta kretslopp. Därför är också koncernen i konstant förändring, genom organisk tillväxt, förvärv eller samarbeten.