Affärsområden


Technology

Teknisk utveckling och projektförsäljning av anläggningar för rening och återvinning 

Sedan 1987 skräddarsyr Vilokan Technology rening och återvinning av vatten och lösningsmedel för industri och offentlig sektor. Tusentals anläggningar är i drift världen över. Anläggningarna kombinerar tekniska innovationer med mångårig erfarenhet av design, driftsättning och underhåll. Anläggningarna består av välbeprövade standardkomponenter. Detta garanterar både hög driftsäkerhet och säker tillgång till reservdelar. Ett utmärkt sätt att framtidssäkra investeringar. 

Bolagen i affärsområdet Technology är Vilokan Recycling Tech AB och EPCON Evaporation Technology AS vilka båda fokuserar på skräddarsydda lösningar. Men inom vissa branscher och användningsområden har uppdragen blivit så omfattande att skalbara modulsystem kunnat utvecklas. Dessa konceptlösningar effektiviserar processen ytterligare och ger skalfördelar vid inköp. 

Allt fler kunder efterfrågar även tjänstelösningar som inbegriper bemanning av drift och i somliga fall även finansiering av hela anläggningen. Vissa koncept växer sig så stora att de kräver en helt egen organisation, (som vår hantering av flygplatsers avisningsvätska ADF). För dessa ändamål har Vilokan Group inrättat affärsområdet Solution. 

Våra experter söker hela tiden efter råvaror att återvinna ur processvätskorna. De ämnen som inte återförs till kundens verksamhet kan få nytt liv och bli nya produkter i kemiproduktionen som ingår i Vilokan Groups affärsområde Fluids.

Solutions

Kompletta lösningar med finansiering, ägande och drift av anläggningar för rening och återvinning

Stigande råvarupriser gör återvinning allt mer lönsamt. Detta har öppnat för ekonomiskt intressanta alternativ där Vilokan, förutom tekniska lösningar, även kan stå för finansiering, drift och ägande av anläggningar. Första verksamheten i affärsområdet Solutions riktar sig mot flygindustrin.

Vilokan ADF Solutions är helt fokuserade på att hjälpa flygplatser över hela världen att ta hand om använd avisningsvätska och skona naturen, rena vattnet och återvinna glykolen. Att sluta kretsloppet och skapa en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud.

Genom en avancerad process återvinner Vilokan ADF Solutions 99,9% ren glykol ur den använda avisningsvätskan. Det innebär att den återvunna glykolen är färdig att blandas till ny avisningsvätska som kan användas på flygplatsen eller som komponent i andra glykolbaserade produkter.

Tack vare de intäkter som genereras via återvinning av glykol kan Vilokan ADF Solutions erbjuda mycket attraktiva fullservicelösningar till flygplatsoperatörer. Lösningar som inbegriper allt från planering och projektering till uppförande och drift av anläggningen. För att uppdragsgivaren ska slipper onödig kapitalbindning kan även finansiering erbjudas.

Fluids

Produktion och försäljning av kemiprodukter, användande av återvunnen råvara och renat vatten

Det tredje affärsområdet i Vilokan Group är Fluids. Här finns kemiföretaget Arom-dekor Kemi som möjliggör ett helt eget kretslopp inom gruppen. Här kan återvunnen råvara och renat vatten från koncernens andra affärsområden omsättas till nya produkter.

Arom-dekor Kemi är en ledande totalleverantör av AdBlue och andra fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn. Företaget erbjuder även utvalda kemikaliesortiment till industrin och konsumentmarknaden.

Största delen av kemiproduktionen och förpackningen sker i Skandinaviens modernaste kemikalieanläggning – den egna fabriken. Genom att själva kontrollera hela kedjan från produktion till förpackning och leverans kan Arom-dekor Kemi i alla lägen garantera en jämn och hög kvalitet.

Ett välutvecklat logistiknät förser kunderna med skräddarsydda distributionslösningar som ofta inbegriper automatisk påfyllning av AdBlue®. Med egna turbilar, tankbilar och utplacering av olika typer av tankar och pumpstationer på plats hos kunderna kan bästa möjliga ekonomi erbjudas till lägsta möjliga miljöpåverkan.

Övriga verksamheter inom Vilokan Group söker ständigt nya synergier med Arom-dekor Kemis värdefulla logistikkapacitet.