Flygplatser


We turn waste into value
Alla industrisektorer som genererar flöden av flytande avfall i sin verksamhet måste hantera de kostnads- och miljöproblem som är förknippade med detta. Vilokan Group omvandlar dessa flöden till inkomstkällor och källor till förbättrad driftskontroll. Där andra ser avfall ser vi värde.

När ett flygplan avisas startar vårt arbete med att återvinna de värdefulla råvarorna.
Vilokan Group hjälper flygplatser över hela världen att bearbeta sin använda avisningsvätska och minska sin miljöpåverkan och relaterade kostnader, rena vattnet och återvinna glykolen. Vi sluter kretsloppet och skapar en lönsam verksamhet.

Följ det lönsamma flödet från flygplats till flygplats
Så mycket som 1 000 liter glykol, ofta med olika kemiska tillsatser, kan användas för att avisa ett enda flygplan. Med över 30 års erfarenhet skräddarsyr vi lösningar med hjälp av en rad väl beprövade tekniker för att rena vatten och återvinna värdefulla råvaror.

De viktigaste reningsmetoderna som används på flygplatserna är följande:
– Ultrafiltrering
– Indunstning
– Destillation

Värde genom återvinning
Det som de flesta tidigare ansåg vara avfall betraktas nu som potentiellt råmaterial. Dessa är de vanligaste värdena som vi utvinner ur en flygplats processavloppsvatten:
– Återvunnen glykol
– Minskad CO2-footprint
– Rent processvatten

Ett stort utbud av fördelar
Våra processer återvinner värdefulla råvaror vilket leder till konkreta fördelar. Vi kan t.ex. sluta kretsloppet genom att blanda renat vatten och återvunnen glykol till ny, färdig användbar avisningsvätska. Vi minimerar avfall och kostnader och minskar avsevärt behovet av tunga transporter.
– Slutet kretslopp
– Återanvändning av återvunnen råvara
– Kommersiell intäkt för återvunnet material
– Minimering av kostnaderna för avfallshantering

Kommersiell produkt
Vi hjälper våra kunder att återanvända återvunnet material där det är möjligt, eller på annat sätt återvinna det till nya produkter för marknaden, genom att ha både kemisk produktion, försäljning och distribution inom koncernen.

Vissa lokala och regionala flygplatser är bättre betjänade av ett joint venture och en gemensam Vilokan-anläggning. Vi sluter även dessa kretslopp genom att återvinna avisningsvätskor från flygplats till flygplats.
– Avisningsvätska
Maringlykol
KG Propylen IH
– KG Propylen IH VVS

Vill du att vi ska förvandla ditt avfall till värde?