Vi hjälper flygplatser över hela världen att ta hand om använd avisningsvätska och skona naturen, rena vattnet och återvinna glykolen. Vi sluter kretsloppet och skapar en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud.

För miljön För ekonomin För framtiden

Stoppa utsläppen

Glykolen som finns i avisningslösningen kräver oerhört mycket syre för att brytas ned och det stör naturen. Dessutom finns kadmium och tungmetaller i avrinningsvätskan. Vi hjälper ansvarsfulla flygplatser att samla upp använd avisningsvätska. Genom att bygga anläggningar på plats kan även tunga transporter elimineras.

Återvinn råvara

I en värld med stigande råvarupriser spelar återvinning en allt viktigare roll. Genom en sluten flerstegsprocess återvinner Vilokan ADF Solutions 99,5% ren glykol som är färdig att blandas till ny avisningsvätska. En lönsam affär.

Vänta inte

Framtiden tillhör den cirkulära ekonomin. Vårt kompletta tjänsteutbud gör att flygplatser kan sluta kretsloppet snabbast möjligt. Vi erbjuder design, konstruktion, uppförande och drift av skräddarsydda återvinningsanläggningar. Vi kan dessutom stå för finansiering av hela projektet.

Vilokans anläggningar runt om i världen skonar miljön från

51 333 ton*

CO2 per år

Vi har skonat miljön från

791 845 680 liter*

använd avisningsvätska som innehåller glykol och tungmetaller

Vår återvinning har minskat kostnaden för glykol och avfallshantering för flygplatserna med

Över 50%*

Det är brist på rent vatten men våra återvinningsanläggningar har producerat

679 719 033 liter*

renat vatten

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions GmbH, start drift av recyclinganläggningen samt ansvar för försörjning- och avfallshantering av ADF på MUC   

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.