Vårt erbjudande

Vilokan ADF Solutions erbjuder

  • Rening av använd avisningsvätska

  • Återvinning av glykol

  • Kompletta tekniklösningar

  • Kompletta tjänstelösningar

 

Rening av flygplatsens använda avisningsvätska

Miljön tar skada av den avisningsvätska som sprutas på flygplan före start. Huvudkomponenten glykol kräver oerhört mycket syre för att brytas ned. Det stör naturen, särskilt vattendrag. Dessutom innehåller avrinningsvätskan från flygplanen kadmium och tungmetaller.

Långt ifrån alla flygplatser tar hand om sin använda avisningsvätska. Många låter den rinna rakt ut i naturen. Vilokan ADF Solutions hjälper ansvarsfulla flygplatser världen över att samla upp och rena sin använda avisningsvätska. Våra lösningar bygger på slutna kretslopp där tungmetaller och avfall skiljs ut i en flerstegsprocess. Förutom att miljön skonas genererar även processerna rent vatten, något som är en stor bristvara på vår planet.

Genom att samla upp och rena använd avisningsvätska förstärker flygplatsen sitt hållbarhetsarbete och rustar sig samtidigt för växande myndighetskrav på utsläpp och effektivt resursutnyttjande. Dessutom sänker flygplatsen sina avfallskostnader.

Reningsprocessen öppnar också möjligheten för att återvinna en råvara som är en ändlig fossil resurs – glykol. En långsiktig hållbarhetshandling som dessutom rymmer stor ekonomisk potential.

Återvinning av värdefull glykol

Ekonomin i att agera miljövänligt har mycket stor potential. I en värld med stigande råvarupriser spelar återvinning en allt viktigare roll. Genom en avancerad process återvinner Vilokan ADF Solutions 99,5% ren glykol ur den använda avisningsvätskan. Det innebär att den återvunna glykolen är färdig att blandas till ny avisningsvätska som kan användas på flygplatsen eller som komponent i andra glykolbaserade produkter.

Oavsett hur flygplatsen väljer att använda den återvunna glykolen så har den ett betydande marknadsvärde. Återvinning av glykol har stor påverkan på totalkalkylen för hantering av använd avisningsvätska. Ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.

Skräddarsydda kompletta anläggningar

Renings- och återvinningsanläggningarna från Vilokan kombinerar tekniska innovationer med mångårig erfarenhet av design, driftsättning och underhåll. Anläggningarna består av välbeprövade standardkomponenter. Det gör att vi både kan erbjuda hög driftsäkerhet och säker tillgång till reservdelar.

Anläggningarna är modulbaserad vilket gör att varje lösning enkelt kan anpassas till varje flygplats individuella behov. I nära samarbete med beställaren designar Vilokans erfarna projektledare en komplett anläggning som uppfyller flygplatsens återvinningsbehov.

För flygplatsoperatörer som fördrar att äga och sköta anläggningen själva, eller driva dem via en befintlig markserviceagent, levererar vi anläggningen som en separat enhet. Efter gedigen testning och överlämning tar den utvalda operatören över ansvaret för anläggningen. Sedan finns vi alltid nära tillhands för service och support.

Kompletta tjänstelösningar med drift och finansiering

Tack vare de intäkter som genereras via återvinning av glykol kan Vilokan ADF Solutions även erbjuda mycket attraktiva fullservicelösningar till flygplatsoperatörer. Vi sköter allt från planering och projektering till uppförande och drift av anläggningen. Vi står dessutom för finansiering så att våra uppdragsgivare slipper onödig kapitalbindning.

Vi har också gedigen erfarenhet av att lösa de specifika utmaningar som operatörer med flera flygplatser ställs inför. Vi uppskattar behov, volymer och de mest effektiva lösningarna. Vår utgångspunkt är att alltid sträva efter lokala, decentraliserade återvinningsanläggningar. Men ibland är bästa alternativet transport och då ska den logistiken utformas på allra bästa sätt. För miljön, för ekonomin, för framtiden.

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions återvinner 100 ton ren glykol i veckan = CO2 avtryck från 20 760 personbilar!

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.