Vi renar och återvinner vatten och lösningsmedel för industri och offentlig sektor. Vi skapar kostnadseffektiva, framtidssäkrade tekniklösningar med stora miljövinster.

Vi är ett svenskt företag på en global marknad. Idag finns våra anläggningar i

27 länder *

Våra anläggningar har hittills renat

916 130 000 liter/år

vatten