Konceptlösningar


Välbeprövade lösningar för utvalda ändamål

Vilokan Recycling Tech har under mer än 30 år skräddarsytt tusentals renings- och återvinningsanläggningar för vatten och lösningsmedel. När det gäller vissa branscher och användningsområden har volymen blivit så stor att vi har kunnat utveckla skalbara modulsystem som löser de allra flesta aktuella behoven. Dessa konceptlösningar effektiviserar processen ytterligare och ger skalfördelar vid inköp.

Faktum är att Vilokan vuxit till en hel koncern genom avknoppningar av koncept som vuxit sig så stora att de kräver en helt egen organisation.

Fordonstvätt
Våra reningsanläggningar för fordonstvättar är utvecklade för att passa tillsammans med moderna bilvårdsprodukter, t ex vatten- och mikroemulsionbaserade. Anläggningarna finns i olika utförande utifrån utsläppskrav/processvattenvolym.

Finns även specialsystem för t ex klottersanering av tågvagnar.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information

Avfallshantering
Industriell vattenrening var ett av de första områdena som Vilokan Recycling Tech gav sig in på. Genom åren har vi utvecklat unika, effektiva lösningar inom området för central avfallshantering (Waste Water Solutions) av stora volymer.

Nu har vi även initierat logistiklösningar som gör att även mindre volymer kan hanteras rationellt.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information

Bearbetningsemulsioner
Våra reningsanläggningar för förbrukade bearbetningsemulsioner och industrivatten är utvecklade för att passa moderna kemiprodukter som t ex vatten- och mikroemulsionbaserade förorenat med olja, lösta metaller och salter m m.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information

Industriell tvätt
Våra reningsanläggningar för förorenat tvätt- och golvskurvatten från produktionsanläggningar är utvecklade för att passa moderna kemiprodukter som t ex vatten- och mikroemulsionbaserade förorenat med olja, lösta metaller och salter m m.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information

Målning/ytbehandling
Våra reningsanläggningar för förorenat process- och sköljvatten från produktionsanläggningar är utvecklade för att passa tillsammans med modern förbehandling och ytbehandlingsteknik som t ex förorenats med olja, höga halter av lösta metaller och salter m m.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information

Flygplansavisning (ADF)
Vilokan hjälper flygplatser över hela världen att ta hand om använd avisningsvätska och skona naturen, rena vattnet och återvinna glykolen. Vi sluter kretsloppet och skapar en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud.
Läs mer om Vilokan ADF Solutons.

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.

Mer information.