Vårt erbjudande


Vi skräddarsyr anläggningar för rening och återvinning av vatten och lösningsmedel
Sedan 1987 har Vilokan Recycling Tech ifrågasatt hur företag och offentlig sektor hanterar rening och återvinning. Analys och ifrågasättande är alltid de första stegen i vår arbetsmetod. Målet är att skräddarsy en lösning som blir en effektiv och naturlig del av kundens verksamhet. Teknisk innovation är viktig men kunskap om hur den ska hanteras och integreras i verksamheten är minst lika viktig. Därför består en skräddarsydd lösning från Vilokan inte bara av teknisk utrustning utan även av långtgående insikter om drift, underhåll, support, intrimning, uppföljning, framtidssäkring och i förlängningen finansiering.

Målet är ett helt slutet system, ett perfekt kretslopp, “a closed loop”
Att rena vatten eller lösningsmedel styrs inte sällan utifrån myndigheters utsläppskrav. Det blir helt enkelt ett problem som måste hanteras. På Vilokan Recycling Tech ser vi miljöteknik som en möjlighet, ett offensivt verktyg som kan öka verksamheten oberoende och lönsamhet. Genom att skapa ett helt slutet system slipper vi utsläpp och därmed vaccineras verksamheten från framtida myndighetsrestriktioner. Dessutom drabbas allt fler platser i världen av vattenbrist och de organisationer som återanvänder 100 % av sitt vatten kommer att ha en särställning. Både ur ett finansiellt perspektiv och som samhällsmedborgare.

Vi söker alltid efter råvaror att återvinna och generera intäkter
Våra reningsprocesser är också återvinningsprocesser. Det som de flesta såg som avfall igår är en potentiell råvara idag. Renat vatten eller lösningsmedel går oftast tillbaka in i kundens verksamhet i ett slutet system. Men de verksamheter som får överskott har goda möjligheter att sälja vidare till en andra. Dessutom förekommer ofta ytterligare råvaror i processvätskan som kan utvinnas. Vårt stora kontaktnät inom olika verksamheter gör att vi ofta hittar synergier och kan koppla ihop olika kunder och aktörer till nya kretslopp.

Våra kunder är globala koncerner och småverkstäder
Miljön känner inga nationsgränser – det gör inte Vilokan heller. Vi är ursprungligen ett svenskt företag men vi har hela världen som vårt arbetsfält. De tekniska innovationer vi arbetar med inom rening och återvinning är till stora delar modulära och skalbara. Det innebär att vi kan skapa ytterst kostnadseffektiva lösningar även för små verksamheter och samtidigt bygga ut och anpassa lösningar för stora koncerner. Vi har också långtgående möjligheter till fjärrstyrning och distansövervakning.

Vi initierar även logistiklösningar som skapar möjligheter för små uppdragsgivare att dela på större kapacitetslösningar. Vi älskar utmaningar och är övertygade att miljöteknik är framtiden för alla sorters verksamheter.

Vi erbjuder expertkompetens och framtidssäkrade standardprodukter
Anläggningarna från Vilokan kombinerar tekniska innovationer med mångårig erfarenhet av design, driftsättning och underhåll. Anläggningarna består av välbeprövade standardkomponenter. Det gör att vi både kan erbjuda hög driftsäkerhet och säker tillgång till reservdelar. Ett utmärkt sätt att framtidssäkra sin investering.

Vi erbjuder alltid support men även drift och finansiering om så önskas
Alla våra kunder har tillgång till vår serviceorganisation för support. Men vissa vill ha oss betydligt närmare än så. Eftersom vi noga analyserar kundernas behov och skräddarsyr lösningar för att passa verksamheten identifierar vi ibland även nya affärsmöjligheter. Det kan gälla nya intäkter i form av återvinning av råvaror och med det möjligheter till outsourcing. Flera av våra kunder anlitar oss även för driften av sin anläggning. Några har gått ännu längre och låter oss dessutom finansiera hela anläggningen. Miljöteknik, återvinning och cirkulär ekonomi har en enorm potential!

PDF – Vilokan Recycling Tech Allmän info.