Om oss


Vilokan Recycling Tech

30 års erfarenhet av miljöteknik
Sedan 1987 har Vilokan Recycling Tech utvecklat skräddarsydda lösningar kring de komplicerade renings- och återvinningsfrågor som industri och offentlig sektor måste hantera. Vi har konstruerat tusentals anläggningar för rening och återvinning av vatten och lösningsmedel. Anläggningar som återfinns över hela världen.

Framtiden är avloppslös
Vi är övertygade om att framtiden tillhör den cirkulära ekonomin. Att återvinna, sluta system och koppla ihop kretslopp är nödvändigt. En cirkulär milstolpe var när Vilokan Recycling Tech 1995 skapade den första helt avloppslösa fabriken i Sverige för Volvo. Sedan dess har det blivit många fler och vi strävar alltid efter att skapa slutna system när det är möjligt.

Redan från starten stod miljöengagemanget i centrum och vi är stolta över att kalla oss pionjärer inom miljöteknik. Vi förstod redan från början att våra lösningar även måste erbjuda ekonomiska fördelar för att nå ut. En lyckad kombination som har resulterat i att Vilokan idag vuxit till en koncern där allt vi erbjuder marknaden har positiva effekter för miljön, för ekonomin, för framtiden.

Gruppens innovationscenter
De tekniska lösningar som skapas i Vilokan Recycling Tech är hjärtat i Vilokan Group. Företaget fungerar som koncernens innovationscentrum och utgör affärsområdet Technology.

Vilokan Recycling Tech fokuserar på skräddarsydda lösningar men inom vissa branscher och användningsområden har uppdragen blivit så omfattande att vi har kunnat utveckla skalbara modulsystem som löser de allra flesta behov. Dessa konceptlösningar effektiviserar processen ytterligare och ger skalfördelar vid inköp. Vidare efterfrågar allt fler kunder tjänstelösningar som inbegriper bemanning av drift och i somliga fall även finansiering av hela anläggningen. Vissa koncept växer sig så stora att de kräver en helt egen organisation, som vår hantering av flygplatsers avisningsvätska (ADF).

Affärsområdena Solutions och Fluids
Vilokan ADF Solutions är en framgångssaga som bygger på tekniklösningar från Vilokan Recycling Tech. Vilokan ADF Solutions hjälper flygplatser över hela världen att ta hand om använd avisningsvätska och skona naturen, rena vattnet och återvinna glykolen. Som en del av affärsområdet Solutions fokuserar Vilokan ADF Solutions på att erbjuda helhetslösningar som även kan inbegripa finansiering, ägande och drift av anläggningarna som servar flygplatser.

Det tredje affärsområdet i Vilokan Group är Fluids. Här finns kemiföretaget Arom-Dekor Kemi som möjliggör ett helt eget kretslopp inom gruppen. Här kan återvunnen råvara och renat vatten från koncernens andra affärsområden omsättas till nya produkter. En avsättningsmöjlighet som innebär intäktsmöjligheter för kunder hos Vilokan Recycling Tech. Att vårt systerföretag dessutom har en fordonsflotta som kan utnyttjas i kostnadseffektiva logistikkedjor gör ju framtiden bara ljusare och mer cirkulär.