Reningstekniker


Våra tekniklösningar bygger på kombinationer av olika teknikområden

En av hemligheterna bakom vår framgång är att den inte bygger på hemligheter. Tekniklösningarna från Vilokan Recycling Tech designas och konstrueras av standardkomponenter. Det gör att vi kan garantera en driftsäker lösning med god tillgång till reservdelar. Detsamma gäller processerna. Våra lösningar bygger på väletablerade och väldokumenterade teknikområden.

Det vi erbjuder är mer än 30 års erfarenhet av vilka kombinationer av tekniker som fungerar bäst för vilka lösningar. Vilka komponenter som lämpar sig bäst för vad.

De vanligast förekommande teknikområdena som vi kombinerar i våra lösningar är:

F-MVR indunstarteknik
Från 2 m3/tim upp till 200 m3/tim eller mer. Tekniken bygger i grunden på tvingad cirkulation i kombination med ångkompression. F-MVR eller mekanisk ångkomprimering (även känd som MVC) är en teknik där ångan komprimeras i en fläkt till en högre temperatur och tryck. Denna komprimerade ånga återanvänds sedan som energikälla istället för att tillsätta extern ånga. Teknik möjliggör även avancerad så kallad kondensatsplit och extrem hög uppkoncentrering och avvattning.
Vilokan VRT_EnvoVAP MVR

Indunstning
En välbeprövad metod för att avskilja lösta metaller, salter och andra föroreningar från vatten. Vi använder bl a lågvakuum, fallfilmsteknik, flerstegsindunstning samt tvingad cirkulation. Metodvalet beror på det nedsmutsade vattnets egenskaper och typ av applikation.

PDF – Vilokan VRT EnvoVap PD-1. 30-400
PDF – Vilokan VRT EnvoVap PD-1. 500-800
PDF – Vilokan VRT EnvoVap PD-1. 1000-1500
PDF – Vilokan VRT EnvoVap PD-1. 2000-2500
PDF – Vilokan VRT EnvoVap PD-1. 3000-4000

PDF – Vilokan VRT EnvoVap VS HP, 250 – 2000
PDF – Vilokan VRT EnvoVap VS HP, 3000 – 15000
PDF – Vilokan VRT EnvoVap VR HP
PDF – Vilokan VRT EnvoVap DRY HP 10,5-42

Destillation
I våra destillationsanläggningar kan vi avskilja lösningsmedel från färg, olja, fett, vax samt andra ämnen med skilda kokpunkter. Eftersom processen inte förändrar lösningsmedlets egenskaper kan det utan problem användas igen.
PDF – Vilokan VRT Standardsystem
PDF – Vilokan VRT Större Industrisystem

Jonbytarteknik
Jonbytarteknik används för avskiljning av tungmetaller. Några exempel användningsområden är polering av metallhaltigt avloppsvatten, rening av rökgaskondensat, rening av vatten från våtskrubber, polering efter ultrafilter eller kemisk fällning, rening av metallförorenat grundvatten, gruvvatten eller lakvatten.
PDF – Vilokan VRT EnvoChange-JB 100 l-hr 100m3 h

Filtreringsteknik
Filtrering av partiklar och organiska ämnen används för att minska vattenvolymer genom recirkulation samt före eller efter annan teknik som indunstning och jonbyte. Mekanisk avskiljning av sjunkande och flytande partiklar används som förbehandling till t ex indunstning eller då återanvändning inte kräver ytterligare rening. Metodvalet kan vara ultrafilter, centrifugering, påsfilter eller filterpressar.
PDF – Vilokan VRT EnvoCEP-UF 30-4000 l
PDF – Vilokan VRT EnvoPress
PDF – Vilokan VRT Envo-RO

Adsorption
Adsorption har under de senaste åren fått en allt större betydelse som industriell separationsprocess. Aktivt kol används i ökad utsträckning för att rena dricksvatten, men även för att rena kommunala och industriella vatten från svårnedbrytbara föreningar. Den vanligaste processen i Vilokans kolfilter är att adsorptionsmedlet kol binder adsorbatet olja till sina porer.
PDF – Vilokan VRT EnvoCarb