Hållbarhet för oss

EN REN FRAMTID
För oss på Vilokan Group är hållbarhet en självklarhet i vårt dagliga arbete. Vi gör hela tiden aktiva val och tar strategiska beslut som ska ta oss mot vår vision – En ren framtid. Vi är stolta när vi nu lanserar vår första hållbarhetsrapport för 2022. Här samman-fattar vi våra insatser och redovisar våra långsiktiga och kortsiktiga mål, lyfter våra framgångar och agerar på våra utmaningar. 

Rapporten sammanfattar och beskriver vårt arbete inom flera hållbarhetsområden som miljöpåverkan, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet. Vårt mål är att rapporten ska främja transparens och öppenhet och ge en djupare insikt i vårt arbete.

Idag bidrar Vilokan Group till ett mer hållbart samhälle genom att realisera cirkulära kretslopp och möjliggöra att vatten och andra råvaror tas om hand på bästa möjliga sätt, både ur ett cirkulärt och värdeskapande perspektiv. Där affärsområdet Technology utvecklar kostnadseffektiv avfallshantering och lösningar för att återvinna råvara kan Solutions använda såväl system som återvinningslösningarna till att återföra renat vatten och återvunna råvaror till kundens verksamhet, samt förse affärsområdet Fluids med den återvunna råvara som blir över och kan bli nya produkter. 

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions återvinner 100 ton ren glykol i veckan = CO2 avtryck från 20 760 personbilar!

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.