Leverantörer uppförandekod

Leverantörer uppförandekod

Vilokans uppförandekod grundar sig på våra värderingar och utgår från principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption enligt FNs Global Compacts tio principer och dess underliggande konventioner, deklarationer och riktlinjer. Uppförandekoden syftar till att säkerställa att våra leverantörer* har säkra arbetsvillkor, att anställda respekteras och behandlas med värdighet och att tillverkningsprocesser sker med hänsyn tagen till såväl yttre som inre miljö.

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions återvinner 100 ton ren glykol i veckan = CO2 avtryck från 20 760 personbilar!

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.