Om oss

Vilokan ADF Solutions

100% fokus på flygplatsers avisning

Vilokan ADF Solution är ett bolag helt specialiserat på att hjälpa ansvarsfulla flygplatser över hela världen att ta hand om använd avisningsvätska. Tillsammans skonar vi naturen, renar vattnet och återvinner glykolen. Vilokan ADF Solutions sluter kretsloppet och skapar en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud.

Aircraft Deicing Fluids är det vi fokuserar på till 100%. Det är därför vi har skrivit in ADF i vårt namn. Men tekniken vi använder för att lösa flygplatsernas behov har sina rötter i fordonsindustrin. Vi är en del av Vilokan Group som har mer än 30 års erfarenhet av vattenrening och råvaruåtervinning.

Med Volvo som en av de första uppdragsgivarna skolades vi i en miljö med just-in-time-delivery och no-down-time-tolerance. Med Sverige som bas har vi verkat i ett föregångsland vad gäller strikta utsläppsregler och miljömedvetenhet. Men också i ett hårt klimat som medfört att vi har genuin insikt i vinterns verkliga utmaningar.

Vår filosofi är att arbeta med hög teknisk innovation i kombination med mångårig erfarenhet. Samtidigt är vi måna om att utgå från välbeprövade standardkomponenter för att så långt som möjligt framtidssäkra försörjning av reservdelar och garantera en stabil och driftsäker miljö.

Vilokan ADF Solution är också en tjänsteleverantör som bistår flygplatsoperatörer med underhåll, service, drift, logistiklösningar och finansiering.

Vi erbjuder våra kunder erfarenhet, expertis och engagemang för miljön, för ekonomin, för framtiden.

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions GmbH, start drift av recyclinganläggningen samt ansvar för försörjning- och avfallshantering av ADF på MUC   

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.