Våra företag


Moderbolag – Vilokan AB

Affärsområde Technology

Vilokan Recycling Tech AB

Antal anställda: 14 st.
Omsättning: 86 milj.

Gruppens utvecklingsbolag och innovationscenter. Teknisk utveckling och projektförsäljning av anläggningar för rening och återvinning. Skräddarsydda lösningar för industri och offentlig sektor.

EPCON Evaporation Technology AS

Antal anställda: 23 st.
Omsättning: 160 milj NOK.

EPCON är ett teknikföretag med hög teoretisk och praktisk kompetens och ligger i Trondheim, mitt i Norge. EPCON föddes 1986 som en avknoppning ur den norska mejeriindustrin. Idag levererar EPCON till en rad applikationer inom processindustrin, biobränslen och livsmedel.

EPCON levererar processanläggningar för att separera olika typer av vätskor eller vätskor från fasta material, baserat på principerna om indunstning och destillation. Separation och rening är viktiga element i många industriella processer. EPCON har utvecklat unika tekniska lösningar för ett antal separationsprocesser. Processlösningarna levereras med hög grad av energiåtervinning i form av värmepumpskoncept baserade på Mechanical Vapor Recompression (MVR). EPCON ingår sedan 2020 i Vilokan Group.

Affärsområde Solutions

Vilokan ADF Solutions AB
Vilokan ADF Solutions Oy
Vilokan ADF Solutions AS

Vilokan Group US

Antal anställda: 6 st.
Omsättning: 202 milj.

Erbjuder flygplatser världen över hantering av använd avisningsvätska – rening av vattnet och återvinning av glykolen. Sluter kretsloppet och skapar en lönsam affär med ett komplett teknik- och tjänsteutbud. Erbjuder även finansiering, drift och ägande.

Affärsområde Fluids

Arom-Dekor Kemi AB
Arom Dekor Kemi AS

Arom Dekor Kemia Oy

Antal anställda: 71 st.
Omsättning: 800 milj.

Produktion, paketering och försäljning av kemiprodukter för fordon, industri och hushåll. Använder återvunnen råvara och renat vatten från Vilokan Group. Välutvecklat logistiknät med egna turbilar och tankbilar.