Tillverkningsindustrier


We turn waste into value
Alla industrisektorer som genererar flöden av flytande avfall i sin verksamhet måste hantera de kostnads- och miljöproblem som är förknippade med detta. Vilokan Group omvandlar dessa flöden till inkomstkällor och källor till förbättrad driftskontroll. Där andra ser avfall ser vi värde.

Förorenat processvatten är inte längre ett problem för tillverkningsindustrier. Det är en tillgång!
För många tillverkningsindustrier är en tillförlitlig vattenförsörjning ett alltmer problematiskt område. Ett slutet kretslopp av ständigt återvunnet renat vatten ger en avloppsfri anläggning, en closed loop. Allt med stora miljöfördelar som följd.

Följ flödet med hjälp av beprövade och testade metoder
Vi fokuserar på industriellt processvatten. Med över 30 års erfarenhet skräddarsyr vi lösningar med hjälp av en rad väl beprövade tekniker för att rena processvatten.

De viktigaste metoderna som tillämpas på tillverkningsanläggningar är följande:
– Indunstning
– Destillation
– RO-filtrering
– Jonbyte

Värde genom återvinning
Det som de flesta tidigare ansåg vara avfall betraktas nu som potentiellt råmaterial. Dessa är de vanligaste värdena som vi utvinner ur processavloppsvatten från industrier:
– Oljor
– Rent processvatten
– Lösningsmedel

Fördelar med ett framtidssäkert oberoende
Våra kunder får rent vatten att återanvända i produktionen, vilket skapar ett slutet kretslopp. Vilokan Group är pionjärer när det gäller att underlätta avloppslösa industrier. Redan 1995 skapade vi Sveriges första helt avlopps-fria fabrik för Volvo. Vattenförsörjning kommer att bli en allt viktigare aspekt för industrier i framtiden.
– Slutet kretslopp – Closed loop
– Avloppslös fabrik
– Oberoende av vattenförsörjning

Kommersiell produkt
Vi hjälper våra kunder att återanvända återvunnet material där det är möjligt, eller på annat sätt återvinna det till nya produkter för marknaden, genom att ha både kemisk produktion, försäljning och distribution inom koncernen.
– Lösningsmedel, Aceton etc.
– Processvatten, H2O

Vill du att vi ska förvandla ditt avfall till värde?