Läkemedelsindustrin


We turn waste into value
Alla industrisektorer som genererar flöden av flytande avfall i sin verksamhet måste hantera de kostnads- och miljöproblem som är förknippade med detta. Vilokan Group omvandlar dessa flöden till inkomstkällor och källor till förbättrad driftskontroll. Där andra ser avfall ser vi värde.

Läkemedelsindustrin möts av en ständigt hårdare miljölagstiftning. Vänd det till en fördel och var steget före!

På Vilokan Group ser vi miljöteknik som en möjlighet, ett proaktivt verktyg med potential att öka ett företags oberoende och lönsamhet. Läkemedels-industrin känner bättre än de flesta till utmaningarna med att hantera avfallsprodukter som är föremål för särskild uppmärksamhet från tillsynsmyndigheterna.

Följ det lönsamma flödet genom indunstning och destillation
Vi fokuserar på avfallsvatten från läkemedelsindustrin. Med över 30 års erfarenhet skräddarsyr vi lösningar med hjälp av en rad väl beprövade tekniker för att rena vatten och återvinna värdefulla råvaror.

De viktigaste metoderna som tillämpas inom läkemedelsindustrin är följande:
Indunstning
Destillation

Värde genom rening
Det som de flesta tidigare ansåg vara avfall betraktas nu som potentiellt råmaterial. Dessa är de vanligaste värdena som vi utvinner från läkemedelsindustrins avfallsvatten:
– Glykol
– Aceton/Xylen
– Etanol
– Rent processvatten

Ett stort utbud av fördelar
Våra kunder får rent vatten som är redo att återanvändas i produktionen, vilket skapar ett slutet kretslopp. Dessutom återvinner vår process värdefulla råvaror, vilket ger konkreta fördelar. Minimering av avfall, kostnader och öppnande av möjligheter till nya intäktsströmmar.
– Slutet kretslopp
– Återanvändning av återvunnen råvara
– Kommersiella intäkter från återvunnet material
– Minimering av kostnaderna för avfallshantering

Kommersiell produkt
Vi hjälper våra kunder att återanvända återvunnet material där det är möjligt, eller på annat sätt återvinna det till nya produkter för marknaden, genom att ha både kemisk produktion, försäljning och distribution inom koncernen.

Det som ursprungligen var avfall från ett läkemedelsföretag omvandlas till kommersiella produkter.
• Maringlykol
• Spolarvätska
• Propylene IH VVS
• KG Propylene IH

Vill du att vi förvandlar ditt avfall till värde?