Avfallshanteringsföretag


We turn waste into value
Alla industrisektorer som genererar flöden av flytande avfall i sin verksamhet måste hantera de kostnads- och miljöproblem som är förknippade med detta. Vilokan Group omvandlar dessa flöden till inkomstkällor och källor till förbättrad driftskontroll. Där andra ser avfall ser vi värde.

Avfallshanteringsföretag har ett gyllene tillfälle att minska kostnaderna genom förbättrad rening av förorenat vatten.
För avfallshanteringsföretag är det en del av vardagen att ständigt förfina och förbättra reningen. Många företag inom sektorn är redan kunder hos Vilokan Group. Vi är glada över att ständigt kunna tänja på gränserna, oavsett om det handlar om att migrera från ett gammalt kemiskt orienterat system eller att finjustera en toppmodern anläggning. En sak är säker, reglerna kommer bara att bli tuffare och tuffare.

Följ det lönsamma flödet genom väl beprövade metoder
Förorenat vatten står i centrum för vår uppmärksamhet. Med över 30 års erfarenhet skräddarsyr vi lösningar med hjälp av en rad väl beprövade tekniker för att rena vatten och återvinna värdefulla råvaror.

De viktigaste metoderna som tillämpas på förorenat vatten är följande:
– Indunstning
– Destillation
– Filtrering
– Adsorption

Värde genom rening
Det som de flesta tidigare ansåg vara avfall betraktas nu som potentiellt råmaterial. Dessa är de vanligaste värdena som vi utvinner ur förorenat vatten från avfallshantering:
– Aceton/Xylen
– Rent processvatten
– Etanol
– Glykol

Ett stort utbud av fördelar
Med hjälp av beprövade metoder och teknisk utrustning kan vi fokusera på att skräddarsy den mest kostnadseffektiva lösningen för varje enskild kund. Dessutom återvinner vår process värdefulla råvaror, vilket ger konkreta fördelar. Minimering av avfall, kostnader och möjligheter till nya intäktsströmmar.
– Kostnadseffektiv process
– Rustade för strängare bestämmelser
– Kommersiella intäkter från återvunnet material

Kommersiell produkt
Vi hjälper våra kunder att återanvända återvunnet material där det är möjligt, eller på annat sätt återvinna det till nya produkter för marknaden, genom att ha både kemisk produktion, försäljning och distribution inom koncernen.

Det som ursprungligen var ett avfall förvandlas till en kommersiell produkt.
– Spolarvätska
– Aceton
– Etanol
– Isopropanol
– Etylenglykol
– Thinner, etc.

Vill du att vi ska förvandla ditt avfall till värde?