En koncern för miljön, för ekonomin, för framtiden.

VILOKAN RECYCLING TECH
Rening och återvinning av vatten och lösningsmedel

Läs mer

VILOKAN ADF SOLUTIONS
Återvinning av använd avisningsvätska på flygplatser

Läs mer

AROM-DEKOR KEMI
Produktion och försäljning av kemikalier för fordon, industri och hushåll

Läs mer

Vilokan Group i korthet