Vilokan Groups nya hemsida lanserad!

I början på året lanserade Vilokan Group sin webbsatsning i form av en gemensam hemsidan för hela gruppen. Målet är att tydliggöra vad Vilokan Group står för och vilka bolag som finns inom den. Vilokan Group är en koncern för miljön, för ekonomin och för framtiden. 

Cirkulär ekonomi är framtiden
En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi. Allt fler får upp ögonen för ett ekonomiskt system som är utformat för att återskapa resurser, om och om igen. Där resurseffektivitet går hand i hand med affärsnytta. Vilokan Group hjälper kunder runt om i världen att bli en del av denna lönsamma transformation.

Slutna kretslopp är vårt mål
Vilokan Group söker ständigt efter nya möjligheter att sluta kretslopp. Därför är också koncernen i konstant förändring, genom organisk tillväxt, förvärv eller samarbeten. Vilokan Group består idag av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Resultatet blir kundorienterade, långsiktigt hållbara och lönsamma erbjudanden. 

Tre affärsområden
Gruppen består av tre olika affärsområden, Technology, Solutions och Fluid.

Vilokan Recycling Tech – Rening och återvinning av vatten och lösningsmedel.
Vilokan ADF Solutions – Återvinning av använd avisningsvätska på flygplatser.
Arom-dekor Kemi – Produktion och försäljning av kemikalier för fordon, industri och hushåll.

Vilokan Group omsätter ca 430 miljoner och har försäljning till drygt 20 länder.