Världsledande återvinning driftsatt i Montreal

Vilokan ADF Solutions förstärker sin position som leverantör av världsledande återvinningslösningar för använd avisningsvätska.

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) återvinner sedan en vecka tillbaka använd avisningsvätska med hjälp av en komplett återvinningsanläggning levererad av Vilokan ADF Solutions. Anläggningen är uppförd på uppdrag av avisningsoperatören AeroMag 2000 och flygplatsoperatören Aeroports de Montreal (ADM). Driftsättningen uppmärksammades med en stor invgningsceremoni i AeroMags anläggning på flygplatsområdet den 29:e oktober under närvarande av media, branschrepresentanter och politiker.

”This facility makes us a world-leader in the recycling of ethylene glycol and is an important step in our efforts to promote sustainable development in all aspects of our operations,” säger Philippe Rainville, Vice-President, Planning, Engineering and Construction vid ADM.

Den totala investeringen uppgår till ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kr) och möjliggör både återvinning av etylenglykol till en koncentration av 99.5% och blandning av ny avisningsvätska under ett och samma tak. Driftsättningen medför att anläggningen nu är världens mest morderna system för återvinning av använd avisningsvätska och Vilokan ADF Solutions förstärker därmed sin position som världsledande leverantör av återvinningsanläggningar för använd avisningsvätska.

Anläggningen medför mer förutsägbara kostnader för avisningsverksamheten och cirka 30% lägre kostnader för flygbolagens avisning. Därtill kommer miljövinster i form av minskat resursutnyttjande och färre transporter.

Aeromag 2000 grundades 1997 och bedriver idag avisningsverksamhet i Nordamerika och Storbritannien. Idag är AeroMag 2000 ansvarigt för avisningen på flygplatserna i bland annat Calgary, Ottawa och Montreal (Dorval och Mirabel) samt Heathrow (London) och Newark (New York). I genomsnitt behandlar man 9.400 flygplan per år.

Ladda ner PDF.