Arom-dekor Kemi återanvänder vatten i produktionen istället för att skicka till destruktion

Att många tillverkningsindustrier är storförbrukare av vatten är ingen nyhet, Arom-dekor Kemi är inget undantag. Som många andra försöker man på Arom-dekor Kemi hitta sätt att minska vattenförbrukningen och återanvända så mycket av vattnet som möjligt.

”Vi strävar hela tiden att minska vår påverkan på miljön och detta projekt är ett av många där vi gör vad vi kan. Vi producerar en rad olika produkter och försöker alltid optimera vår produktion med bra planering. Bra planering innebär att vi kan minimera antalet omställningar och därmed antalet sköljningar”.

”En ny rutin vi nu infört, är att när vi är klara med en fyllning, så avslutas denna med att skölja systemet och fyllningsmaskinen med vatten precis som tidigare. Den stora skillnaden är att vi förr skickade detta sköljvatten på destruktion. Nu återanvänder vi istället detta vatten till nya produkter. Eftersom sköljvattnet bara innehåller vatten + en mindre mängd
av den produkt som just fyllts går det utmärkt att återanvända utan att slutproduktens kvalité påverkas”,
säger Bosse Josefsson som är miljöansvarig på Arom-dekor Kemi.

Om vi t ex gör rent efter att ha producerat en glykol så kan det sköljvattnet används till en färdigblandad glykol av samma sort. Om det är Spolarvätska vi producerat består sköljvattnet av vatten + spolarvätska och kan då användas till färdigblandad spolarvätska osv. Så istället för att skicka sköljvattnet på destruktion så använder vi det nu i våra produkter, vilket är bra för miljön, ekonomin och framtiden.

Det är vår förman i produktionen Reba Sabir och övrig produktionspersonal som med sin kunskap gjort det möjligt att vi kan förbättra dessa flöden och praktiskt löst hanteringen av sköljvattnet”, avsluta Bosse.