Anläggning från Vilokan ADF Solutions framme på Cleveland Hopkins International Airport

Den första av två anläggningar är nu levererade till Cleveland Hopkins International Airport i Cleveland, Ohio, USA från Vilokan ADF Solutions i Sverige. Dessa kommer att rena använd avisningsvätska på flygplatsen, återvinna glykol och rengöra vattnet.

”Miljön påverkas negativt av avisningsvätskan som sprutas på flygplan före start. Huvudkomponenten, glykol, kräver en stor mängd syre för att brytas ner. Detta skadar miljön, särskilt vattendrag. Dessutom innehåller avisnings-vätskan både kadmium och tungmetaller. Många flygplatser tar inte hand om den använda avisningsvätskan utan låter den istället rinna ut i den omgivande miljön. På Vilokan ADF Solutions kan vi hjälpa flygplatser över hela världen att ta mer miljöansvar genom att samla in och rena använda avisningsvätskan”, säger Lars Rosell, ordförande i Vilokan Group och VD för Vilokan ADF Solutions.

”Genom att samla in och rena avisningsvätska stärker flygplatsen sitt hållbarhetsarbete och förbereder sig för växande lagkrav på utsläpp. Dessutom minskar flygplatserna sina avfallskostnader. Reningsprocessen möjliggör också återvinning av en råvara som är en ändlig fossil resurs – glykol. En långsiktig hållbar process som har stor ekonomisk potential. Så detta är en vinn-vinn för alla, – för miljö, – för ekonomin, – för framtiden ”. avslutar Lars. Ladda ner PDF.