Vilokans egenutvecklade teknik kommer att användas i världens största anläggning för återvinning av glykol, på Syracuse Airport, New York (SYR).

Avisningsvätskan som sprutas på flygplan före start står i centrum när allt fler flygplatser i världen tar steget att minska sin miljöpåverkan, spara värdefulla resurser och kapa kostnader. Avisningsvätska för flygplan innehåller glykol, som efter användning behöver renas och bortskaffas, något som utgör ett stort problem för miljöteam på flygplatser runt om i världen. Den svenska snabbväxande miljökoncernen Vilokan står nu inför en ny milstolpe: att konstruera och leverera teknik och utrustning till världens största anläggning för återvinning av glykol och rening av vatten. Systemet på Syracuse Hancock International Airport, som kommer att ägas och drivas av Aéro Mag 2000, blir den fjärde flygplatsen i Nord­amerika som använder system för glykolåtervinning från ­Vilokan-koncernen.

Anläggningen kommer att ha kapacitet att varje år behandla 76 000 m3 vatten/år, producera 5 500 ton glykol och minska CO2-utsläppen med 27 225 ton (vilket motsvarar 5 380 bilars årliga utsläpp* i USA, enligt Environmental Protection Agency).

Med tolv nordiska och två kanadensiska flygplatser tidigare på kundlistan noterar Vilokan-koncernen ett ökat intresse från den amerikanska marknaden. Leveranser till Cleveland, Ohio, följs nu alltså av en stororder i 50-miljonerkronorsklassen för den utrustning som ska användas i Syracuse, New York.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet av Aéro Mag 2000 att leverera vår unika teknik för återvinning av glykol till Syracuse Hancock internationella flygplats här i USA, säger David A. Schueler, CEO för Vilokan Group Corp USA.

Projektet genomförs i samarbete med Burns & McDonnell, som står för konstruktion och byggnation av anläggningen som rymmer Vilokans miljöteknik, samt Aéro Mag som blir både ägare och operatör.

Extremt energieffektiv återvinning
Tack vare extremt energieffektiv LCE-teknik kan allt vatten som samlas upp från flygplatsens platta behandlas, även det flöde som innehåller låga koncentrationer av glykol. Resultatet blir att i princip all glykol kan återvinnas, samtidigt som vattnet renas, och båda kan sedan återanvändas på flygplatsen i ett kretslopp. Glykolråvaran från använd avisningsvätska på flygfältet samlas upp, avskiljs från regnvatten och återvinns för att framställa certifierad avisningsvätska av Typ 1 som kan användas på flygplatsen igen.

Ersätter traditionella metoder som ökar utsläpp
I dag är en vanlig metod att använda biologisk behandling för att bryta ned glykolen till vatten och koldioxid (CO2) innan den släpps ut i naturen. Men detta medför större utsläpp av koldioxid, både från själva nedbrytnings-processen och från nyproduktion av glykol. Med Vilokans ­separations-tekniker undviker man detta och flygplatserna kan minska sina utsläpp, reducera sitt vattenavtryck och minimera sina kostnader för inköp av avisningsvätska.

– Det är fantastiskt att vara en del av en global rörelse mot mer hållbara flygplatser, genom att arbeta för att återvinna glykol och rena vatten. Genom att ta hand om vår miljö kan vi också spara resurser och skapa en mer hållbar framtid, tillägger Tim Peyton, VD för Vilokan ADF Solutions AB och affärsområdeschef för Solutions i Vilokan-koncernen.

Att återvinna råvaror och rena vatten har gjort Vilokan till en framgångsrik miljöteknikkoncern som även levererar ekonomiska värden till företag och organisationer. Koncernen har idag 150 medarbetare, omsätter c:a 1,25 miljard svenska kronor, med försäljning till många olika branscher i 27 länder.

*Så här beräknas utsläpp för bilar i USA:
Mängden koldioxidutsläpp från en bil kan variera beroende på flera faktorer, t ex vilken typ av bränsle som används, bilens storlek och vikt samt hur effektivt bilen körs. I genomsnitt släpper en personbil i USA ut cirka 4,6 ton koldioxid per år, enligt Environmental Protection Agency (EPA).