Vi kommer till IFAT i München i maj

Äntligen är det dags att träffas igen och i maj (30 maj – 3 juni) slår den stora internationella miljömässan IFAT upp portarna efter över två års väntan. IFAT är världens ledande mässa för hantering av vatten, avlopp, avfall och råvaror och har mässor runt om i världen. Nu har turen kommit till Europa och München och det är här industriföretagen möts, knyter kontakter och får nya insikter och självklart finns Vilokan på plats.

– ”Företag som tar tillvara sitt avloppsvatten och använder det på nytt sänker sina klimatutsläpp, minskar energiförbrukningen och ökar sin lönsamheten. När bristen på vatten förvärras kommer de företag som återanvänder sitt vatten att ha ett stortförsprång. Med Vilokans cirkulära kunskaper av vattenrening och återanvändning av kemikalier kan vi erbjuda många företag att komma till den insikten och vi ser fram emot att bredda vårt erbjudande till fler marknader, säger Ronnie Törnqvist, VD på Vilokan AB.

– ”Vilokan Group startade under hösten 2021 dotterbolag i både USA och Storbritannien för att möta den starka efterfrågan på såväl lösningar för processindustri som rening och återvinning av avisningsvätska på flygplatser. Genom att delta på IFAT i München kommer vi komma i kontakt med företag från hela världen som har behov av våra produkter och tjänster. Vi ser också mycket fram emot att träffa kollegor i branschen eftersom det alltid är utvecklande med nya möten”, avslutar Ronnie.