Svensk miljöteknikpionjär utmanar industrin att rädda världens vatten

Vilokan är snabbväxande miljöteknikpionjären som lyckats övertyga industriaktörer runt om i världen att vattenrening och återvinning är en ytterst lönsam affär. Nyligen fick koncernen hederspriset Årets Impactgasell för sin viktiga roll i näringslivets strävande att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Nu sjösätter Vilokan ett initiativ för att inspirera, stimulera och utmana fler att göra mer för att rädda världens vatten. Samlingspunkten blir en ny webbplats.

– När det gäller världens vatten är det ännu inte för sent. Men det är bråttom, säger Johan Brandberg VD för Vilokan Group.

Nya webbplatsen vilokaninitiative.com har som syfte att möjliggöra förändring, inspirera till framsteg och visa på finansiella framgångar runt om i världen. Med utgångspunkt i fakta och forskning har sju konkreta mål formulerats som fungerar som fokus för olika resonemang. Webbplatsen vill väcka tankar och har hänvisningar till vidare läsning av rapporter inom vattenområdet. Centralt är att generera kraft och hopp.

– Vår passion att värna världens vatten är anledningen att vi grundade Vilokan en gång i tiden. Tyvärr är frågan mer aktuell än någonsin, idag berörs miljarder människor av vattenbrist. Så detta initiativ är en sorts motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet. Hoppet står till att vinden har vänt, att vi nu är fler än någonsin som jobbar för en ljus framtid för vår blå planet, säger Lars Rosell vice VD för Vilokan Group.

De sju målen i Vilokans industri-initiativ:

1. Ingen mer tanklös förbrukning av vatten
2. Inga fler utsläpp
3. Återvinn och återanvänd vatten och andra råvaror
4. Det finns inget avfall, bara värdefulla tillgångar
5. Bygg nya nätverk av industriell symbios
6. Världen behöver en tydlig vattenmärkning
7. Ge yrkeslivet ett högre syfte – engagera dig!

Även om jordens yta till 70% består av vatten är endast 2,5% brukbart färskvatten. Det mesta av detta är infruset i glaciärer eller ligger så djupt under marken att det är svårt att komma åt. Det innebär att mindre än 1% av jordens vatten är färskvatten som kan användas av människor, djur och växter. 

I dagsläget lever 733 miljoner människor på platser där vattenstressen är kritisk och för över 3 miljarder människor är vattenkvaliteten osäker. Samtidigt som befolkningen på planeten ökar har andelen tillgängligt färskvatten per person sjunkit med en femtedel senaste två decennierna.