Nu är vi igång, första spadtaget är taget

Miljöföretaget Ragn-Sells och miljöteknikföretaget Vilokan har nu påbörjat bygget av en gemensam anläggning för behandling av lösningsmedel i Högbytorp, strax utanför Stockholm. Första spadtaget har nu tagits och anläggning kommer att ha förmågan att behandla 20 000 ton lösningsmedel årligen när den är i full drift. Genom att återvinna och återanvända lösningsmedel kan man potentiellt minska CO2-utsläppen med upp till 92 procent istället för att bränna dem.

För närvarande tillverkas lösningsmedel främst från fossila och begränsade resurser och använda lösningsmedel bränns nästan uteslutande som energi. Enligt oberoende studier från ETHOS Research kan återanvändning och återvinning istället för nyproduktion leda till en minskning av CO2-utsläppen med mellan 46 och 92 procent, beroende på typ av lösningsmedel.

Byggnationen av anläggningen utförs i samarbete mellan AF Bygg Syd, Ragn-Sells och Vilokan och förväntas vara i drift hösten 2024. En pelletspanna kommer att installeras för att generera ånga som energikälla för processen. När anläggningen är i full drift kommer den att kunna hantera upp till 20 000 ton lösningsmedel årligen och kommer huvudsakligen att inrikta sig på rening och återvinning av etanol, aceton och glykol.

”Genom att kombinera Ragn-Sells omfattande erfarenhet och breda nätverk för insamling med Vilokans långa historia inom separationsteknik kan vi skapa något extraordinärt. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att uppnå sina miljömål och skapa nya produkter från återvunna material på ett unikt sätt,” säger Lars Rosell, Vice VD för Vilokan-Group.

Från vänster: Magnus Hamnér/Ragn-Sells, Eray Eryilmaz/Vilokan, Erik Gustafsson/Ragn-Sells. Foto: Ragn-Sells.