Hållbarhet för Vilokan

För oss på Vilokan Group är hållbarhet en självklarhet i vårt dagliga arbete. Vi gör hela tiden aktiva val och tar strategiska beslut som ska ta oss mot vår vision – En ren framtid. Vi är stolta när vi nu lanserar vår första hållbarhetsrapport för 2022. Här sammanfattar vi våra insatser och redovisar våra långsiktiga och kortsiktiga mål, lyfter våra framgångar och agerar på våra utmaningar.

Rapporten sammanfattar och beskriver vårt arbete inom flera hållbarhetsområden som miljöpåverkan, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet. Vårt mål är att rapporten ska främja transparens och öppenhet och ge en djupare insikt i vårt arbete. Läs/ladda ner den här.