Arteco och Arom-dekor Kemi startar samarbete för en bättre framtid

Arteco och Arom-dekor Kemi startar samarbete för att möjliggöra miljömässiga och ekonomiska fördelar med rening och återvinning av använda avisningsvätskor för användning som basvätska i produktionen av kylvätskor.

Arteco en ledande tillverkare av kylvätskor för bilar och Arom-dekor Kemi som är en del av Vilokan Group under affärsområdet Fluids med sina innovativa och beprövade miljöteknologier, är glada att meddela sitt nya strategiska samarbete. Ett samarbete som kommer innebära stora miljömässiga och ekonomiska fördelar. Genom rening och återvinning av använda avisningsvätskor kommer återvunnen råvara användas som basvätska i produktionen av kylvätskor för fordons-, industri- och elektronik-applikationer. Genom att förena sina krafter strävar de två organisationerna efter att minska användningen av annars ändliga resurser, främja hållbara metoder och bidra till en hållbar framtid. Detta partnerskap med monoetylenglykol (MPG) i huvudrollen sammanför Artecos expertis inom kylvätskor och Vilokans banbrytande återvinningsteknologi. Vilket gör det möjligt för dem att erbjuda kunderna ett mer hållbart alternativ genom att övergå från råvarubaserade till återvunna
ingredienser.

Positiv miljöpåverkan
Samarbetet mellan Arteco och Arom-dekor kommer inte bara att ha en positiv miljöpåverkan utan också ge ekonomiska fördelar. Genom att optimera resursåtervinningen kommer det bidra till ett mer hållbart och kostnadseffektivt avfallshanteringssystem. Dessutom kan de återvunna materialen återinföras
i leveranskedjan och främja cirkularitet som minskar beroendet av jungfruliga resurser.

Både Arteco och Arom-dekor är engagerade i hållbarhet och miljöansvar. Genom att kombinera sina gemensamma värderingar kommer de att driva den cirkulära ekonomin framåt och påskynda övergången till ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. De bidrar också till att inspirera andra aktörer inom branschen att anta mer hållbara metoder.

”Vi är glada att inleda detta samarbete med Arom-dekor”, säger Alexandre Moireau, general manager för Arteco. ”Genom att kombinera våra styrkor låser vi upp potentialen för återvinning, vilket gynnar miljön och skapar ekonomiska möjligheter. Tillsammans hjälper vi till att banar väg för en bättre gemensam framtid.”

Christian Lundell, VD för Arom-Dekor, kommenterar: ”Detta strategiska samarbete representerar en betydande milstolpe i vår mission för återvinning. Arteco, en ledande tillverkare av kylvätskor i Europa, är den första kunden som integrerar återvunnet MPG i sina kylvätskor. Tillsammans tar vi ett viktigt steg framåt i att bygga en mer hållbar värld.”

Om Arteco
Arteco utvecklar och tillverkar kvalitetsfrysmedel och värmeöverföringsvätskor för fordons-, industri- och elektronikapplikationer. Arteco erbjuder innovativa, konkurrenskraftiga och effektiva vattenbaserade lösningar för att optimera värmeöverföring och korrosionsskydd för kylsystem.

Om Arom-dekor Kemi
Arom-dekor Kemi är en del av Vilokan Group Fluids affärsverksamhet med sina innovativa och beprövade miljöteknologier som möjliggör rening och återvinning av avisningsvätskor, bland andra avfallsströmmar. Avisningsvätskan samlas in från flygplatser i Sverige och Norge. Vätskan transporteras och/eller transporteras till anläggningen vid Arlanda där den slutliga reningprocessen äger rum.

För media kontakt:
Arteco Arom-dekor Kemi
Inge Landerwyn
Marketing Manager Arteco CEO
Phone +32 496 58 96 44
inge.landerwyn@arteco-coolants.com

Arom-dekor Kemi
Christian Lundell
Phone +46 320 609 75
christian@aromdekor.se