Arom-dekor Kemi utser vice VD, nuvarande försäljnings-chefen Herman Bruno

Arom-dekor Kemi har de senaste åren vuxit både fort och mycket. Detta ställer självklart en hel del krav på mer är att kunna leverera produkter till sina kunder. Processer och strukturer behöver också växa och utvecklas med ett snabbväxande bolags utveckling. Det är nu därför Arom-dekors styrelse utser en vice VD, nuvarande försäljningschef/Sverige Herman Bruno till vice VD.

Syftet är att företräda bolaget och verka i verkställande direktörens ställe när han (Christian Lundell) av någon anledning tillfälligt inte kan fylla sin funktion samt att genom detta får ett mer officiellt mandat att hantera vissa frågor.

Herman Bruno har varit med på Arom-dekor resa och utveckling sedan 2012 och känner bolaget väl. Herman fortsätter som tidigare i sin nuvarande roll som försäljningschef för Sverige med att stötta och leda sitt sälj-/marknadsteam på ca 10 personer.

”Mitt dagliga arbete kommer inte påverkas i någon större grad och jag ingår sedan tidigare i ledningsgruppen, men det är självklart ett hedrande och kul uppdrag som jag ska förvalta på bästa sätt”, säger Herman Bruno.