Arom-dekor Kemi AB tar steget in i Finland

Arom-dekor Kemi AB tar steget in i Finland och förvärvar 70% av aktierna i finska AdChemicals OY. AdChemicals resa fortsätter nu tillsammans med de svenska ägarna Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 förvärvade 70% av aktierna i AdChemicals OY. AdChemicals OY har nyligen köpt en industrifastighet i Kouvola och byggnationen för en AdBlue®-produktion pågår för fullt och kommer vara igång vid årsskiftet 2018/2019. I samband med Arom-dekors förvärv kommer AdChemicals (under Q1 2019) byta namn till Arom-dekor Kemi OY.

AdChemicals resa fortsätter nu tillsammans med de svenska ägarna Arom-dekor Kemi AB, som 20181122 förvärvade 70% av aktierna i AdChemicals OY. AdChemicals OY har nyligen köpt en industrifastighet i Kouvola och byggnationen för en AdBlue®-produktion pågår för fullt och kommer vara igång vid årsskiftet 2018/2019. I samband med Arom-dekors förvärv kommer AdChemicals (under Q1 2019) byta namn till Arom-dekor Kemi OY.

– Danius Pupinis har på kort tid etablerat AdChemicals i Finland och skrivit avtal med det finska oljebolaget Teboil, AdChemiclas första stora kund i Finland. AdChemicals kommer fr.o.m 20190101 leverera AdBlue® till Teboil.
Vi är glada och stolta över att tillsammans med Danius och övriga medarbetare fortsätta utveckla bolaget och bolagets position på den finska marknaden,
säger Christian Lundell, Arom-dekor Kemi AB.

Tillsammans med Arom-dekor Kemi skall vi nu bygga upp den finska marknaden, säger Danius Pupinis som närmast kommer från Achema i Litauen. Achema är ledande producent av kvävegödselmedel och kemiska produkter i Litauen och Baltikum. Åren på Achmea har inneburit att Danius besitter lång och gedigen erfarenhet av branchen, både inom AdBlue®-produktion och övriga kemiska produkter.

Ladda ner som PDF.