Referenser

Cleveland Hopkins International Airport

Vilokan ADF Solutions har levererat två stycken systemet som tar hand om använd avisningsvätska som samlas upp på avisningsytorna på Cleveland Hopkins International Airport. Vätskan innehåller normalt ca 10% glykol och slutprodukten kommer vara en filtrerad produkt som innehåller minst 50% glykol.  Dessa bägge anläggningar är byggda av vårt systerföretag Vilokan Recycling Tech i Sverige och är…

Läs artikeln

”Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning”

Philippe Rainville, Vice-President, Planning, Engineering and Construction vid Aeroports de Montreal (ADM) är entusiastisk när han presenterar den nya anläggningen för återvinning 2014. Vilokan ADF Solutions ligger bakom hela den imponerande anläggningen som hanterar allt från uppsamling av använd avisningsvätska via samtliga avancerade processer som till slut leder till att ny, återvunnen avisningsvätska kan blandas…

Läs artikeln

Stockholm Skavsta Airport – återvinning via app

Sedan 2016 finns Vilokan ADF Solutions på plats i Stockholm/Nyköping på Skavsta Flygplats (NYO). Här samlas använd avisningsvätska upp och renas. Sedan höjs koncentrationen av glykol för att det ska vara möjligt att gå vidare med återvinningen på en annan av Vilokans anläggningar i Stockholm. Eftersom helhetslösningen inbegriper transport så tar Vilokan fullt ansvar även…

Läs artikeln

Nationellt uppdrag att återvinna glykol på alla Swedavias 10 flygplatser

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare per år är en föregångare på miljöområdet. Vilokan har fått i uppdrag att sluta kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol från samtliga 10 flygplatser i Sverige. Tidigare åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället! Sedan 2011 har Vilokan ADF Solutions ett…

Läs artikeln

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.