Cleveland Hopkins International Airport

Vilokan ADF Solutions har levererat två stycken systemet som tar hand om använd avisningsvätska som samlas upp på avisningsytorna på Cleveland Hopkins International Airport. Vätskan innehåller normalt ca 10% glykol och slutprodukten kommer vara en filtrerad produkt som innehåller minst 50% glykol. 

Dessa bägge anläggningar är byggda av vårt systerföretag Vilokan Recycling Tech i Sverige och är färdigmonterade i två 40 fots containers och medger i princip en ”plug and play” installation på plats. 

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.