Nationellt uppdrag att återvinna glykol på alla Swedavias 10 flygplatser

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare per år är en föregångare på miljöområdet. Vilokan har fått i uppdrag att sluta kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol från samtliga 10 flygplatser i Sverige.

Tidigare åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!

Sedan 2011 har Vilokan ADF Solutions ett nationellt uppdrag från Swedavia att skona naturen, rena vattnet och återvinna glykolen i den använda avisningsvätskan. Det görs via ett nätverk av teknik och kompetens för bästa möjliga driftsekonomi och miljöhänsyn.

Luleå sedan 2002

Den första anläggningen som utformas för Swedavia är på Kallax Luleå Flygplats (LLA) redan 2002. Anläggningen har utvecklats och förädlats genom åren och är idag en fullserviceanläggning med full kapacitet för återvinning av glykol.

Göteborg sedan 2010

Göteborg Landvetter Airport (GOT) blir första flygplats att 2010 att få en tjänstelösning från Vilokan ADF Solutions som även ansvarar för driften av anläggningen med egen personal.

Stockholm Arlanda sedan 2018

Swedavia agerar än en gång pionjärer när man låter ADF Vilokan Solutions ansvara för en totallösning av en ny, toppmodern anläggning som tas i drift hösten 2018 på Stockholm Arlanda Flygplats (ARN). Vilokan står för allt från finansiering och planering till uppförande och kontinuerlig drift. Swedavia tar stora kliv i sina hållbarhetsambitioner och Vilokan sköter allt – tack vare den värdefulla råvaran som kan återvinnas. Win-win.

En nätverkslösning

Med ett utbrett nätverk av utrustning och anläggningar kan Vilokan erbjuda effektiva lösningar för Swedavias samtliga flygplatser. I varje enskilt fall görs avvägningen hur långt i processerna man ska gå på respektive plats och när det är bättre att fortsätta bearbetningen på en annan av företagets anläggningar. En lösning under ständig anpassning och utveckling.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.