Stockholm Skavsta Airport – återvinning via app

Sedan 2016 finns Vilokan ADF Solutions på plats i Stockholm/Nyköping på Skavsta Flygplats (NYO). Här samlas använd avisningsvätska upp och renas. Sedan höjs koncentrationen av glykol för att det ska vara möjligt att gå vidare med återvinningen på en annan av Vilokans anläggningar i Stockholm.

Eftersom helhetslösningen inbegriper transport så tar Vilokan fullt ansvar även för detta. Det är centralt att logistiken utformas på bästa sätt för miljön, för ekonomin, för framtiden. På marknaden fanns ingen tekniklösning som lyckades nå den grad av optimering som Vilokan strävar efter, därför utvecklas en egen mjukvara.

Vilokan ADF Solutions har utvecklat en app för flygplatser som automatiskt meddelar när det börjar bli dags för hämtning. En order genereras och transport beställs. Appen har även kvalitetskontroll av vätskan integrerad. Allt övervakas online från Vilokans huvudkontor i Strömstad.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.