Miljöföretaget Vilokan i Strömstad inviger en ny, stor renings- och återvinningsanläggning på Arlanda flygplats i september!

Miljöföretaget Vilokan i Strömstad inviger en ny, stor renings- och återvinningsanläggning på Arlanda flygplats i slutet av september, och tar därmed ytterligare ett steg ut på världsmarknaden.

– Det är en milstolpe för hela koncernen att den nya anläggningen på Arlanda är i drift och nu ska invigas, säger Lars Rosell, styrelseordförande för Vilokan-koncernen och vd för Vilokan ADF Solutions.

Förkortningen ADF i företagsnamnet står för Aircraft Deicing Fluid, det vill säga avisningsvätska för flygplan. Miljövänliga lösningar för att rena och separera avisningsvätska är företagets affärsidé. – Det finns kanske 200 flygplatser runt om i världen som är tillräckligt stora, och ligger på platser med tillräckligt kalla vintrar, för att de ska vara intressanta för oss, säger Lars Rosell.

Vilokan startade som agentur för ett norskt och ett italienskt företag på 80-talet, men förser i dag industrin med system för separation och rening av vatten och lösningsmedel. Med tiden har företaget utvecklat tre affärsområden: Vilokan Solutions, som erbjuder lösningar för renings- eller återvinningsanläggningar, Technology som säljer själva teknologin, eller kunskapen, bakom reningsprocessen, och Fluids, som tillverkar produkter där en del av varan är återvunnen.

Volvo och Husqvarna är några av Vilokans större kunder. Företaget har också ett avtal med Swedavia om att uppföra anläggningar på deras tio flygplatser runt om i Sverige. På Luleå och Göteborgs flygplatser är återvinningsanläggningar redan på plats sedan flera år tillbaka, och Vilokan har även uppfört en anläggning i Montreal. Det nya komplexet på Arlanda flygplats är en kopia av det i Montreal.

– Intresset från omvärlden växer, både i USA, Ryssland, Korea och Japan. Vi har också märkt ett glädjande intresse från utlandet för att deltaga i invigningen på Arlanda den 27:e. fortsätter Lars.

Vilokans teknik innebär att avisningsvätska och annat vattenavfall renas och återvinns i ett slutet system på själva flygplatsområdet.
Flyplatsoperatören sparar därmed kostnader både för att frakta bort sitt miljöfarliga avfall, och för att investera i egna reningsanläggningar, eftersom Vilokan erbjuder sitt kunnande som en färdig, skräddarsydd tjänst. – Vi vill minska miljöutsläppen så mycket som möjligt på plats, och vår teknik kan användas på många industrier, inte minst inom läkemedels- och offshoreindustrin. Nu hoppas vi på ringar på vattnet så att våra produkter kan ta ett kliv till ut på världsmarknaden, säger Lars Rosell.

FAKTA – detta gör Vilokan:
Avisningsvätskan som sprutas på flygplan före start vid kyliga temperaturer innehåller glykol. Glykol kräver stora mängder syre för att brytas ner, och är därför skadligt för miljön. Dessutom innehåller förbrukad avisningsvätska kadmium och tungmetaller. Många flygplatser gör sig av med den använda avisningsvätskan eller låter den bara rinna ut i den omgivande miljön. Vilokan ADF Solutions erbjuder miljömedvetna flygplatser möjligheten att samla och rena och förbrukad avisningsvätska, genom en sluten, cyklisk reningsprocess där tungmetaller och bioprodukter separeras, och glykol återvinns. Förutom att skona miljön genererar processen också rent vatten.

Artikeln är lånad av Strömstad Tidning. Bild/text: Malin Bring.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.