Integritetspolicy

Integritetspolicy Vilokan ADF Solutions AB

Vilokan arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som faststäl- ler hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Vilokan ADF Solutions kunder. Är du anställd på Vilokan finner du information kring hur vi hanterar dina personuppgifter i vår dokumentbas.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vilokan ADF Solutions, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vad för slags personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål: – För att bearbeta våra kunders beställningar.

  • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande.
  • För att besvara dina frågor.
  • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.
  • För att skicka löpande information eller erbjudande och reklam.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullstän- diga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan: Vilokan Solutions AB Uddevallavägen 3 452 31 Strömstad Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans, hantverkare i samband med montering. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vilokan Solutions AB.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilokan Solutions AB

Cleveland Hopkins International Airport

Fler referenser

Vilokan ADF Solutions återvinner 100 ton ren glykol i veckan = CO2 avtryck från 20 760 personbilar!

Fler nyheter

En lösning för alla behov

Vilokan ADF Solutions är en fullservicepartner för flygplatsers alla behov när det gäller hantering av använd avisningsvätska. Vi kan fungera som teknikleverantörer till ett befintligt markservicebolag och stå för underhåll samt support. Eller så sköter vi hela driften och t o m finansieringen. Välj utvalda delar eller allt – viktigast är att sluta kretsloppet. För miljön, för ekonomin, för framtiden.