För miljön, för ekonomin och för framtiden…

Svensk reningsinnovation minskar avfallen inom flygbranschen

Vilokan gick i bräschen för miljöarbete under tidigt 90-tal men blev sällan tagna på allvar. Idag har bilden kring företagets hjärtefrågor förändrats. Företaget har skapat ett innovativt system som designats för flygplatsens unika behov av högre effektivitet och lägre miljöpåverkan. – Fler företag inser att vi måste jobba cirkulärt och ta hand om avfallen från industrier och flygplatserna på allvar. Vår vision och drivkraft handlar om att skapa ett kretslopp för miljön, för ekonomin och för framtiden, säger Lars Rosell, delägare i Vilokan koncernen.

Vilokan startades 1987 och har sedan dess arbetat med vattenrening och återvinning av olika typer av flytande ämnen som vatten, lösningsmedel och kemiska ämnen. Företaget har riktat in sig på de stora industrierna, primärt inom fordons, läkemedels och verkstadsindustrin, men även inom flygbranschen som använder stora mängder glykol i sin verksamhet.

Genom åren har Vilokan arbetat nära de större svenska industrierna för att stärka sin kompetens och lära sig mer om hur man kan återanvända kemiska medel och processat vatten i industrierna. Företaget har en vision om en hållbar utveckling som bygger på ett kretslopp – en cirkulär ekonomi, som säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster, där teknologiska anläggningar på flygplatser har designats för att återvinna glykol och hantera restprodukter på ett lönsamt och miljömässigt hållbart sätt.

– Tekniken från Vilokan ADF Solutions gör att avisningsvätskor som glykol, men även processat vatten, kan renas och återvinnas lokalt på flygplatsen. Vi sätter upp en anläggning och vi skapar lönsamhet i affären genom att återigen få tillgång till råvaran, som ett tjänstekoncept. Genom att ta tillvara på råmaterialen förhindrar vi att tungmetaller och biologiskt svårnedbrytbara ämnen släpps ut och därmed upprätthålls en hög kvalitet i ett tekniskt och hållbart kretslopp, säger Lars Rosell.

Vill lösa industrins komplexa renings- och återvinningsbehov

Vilokans kunder har drivit dem framåt genom åren, där de behövt möta behoven av innovativa lösningar som grundar sig i industrin komplexa renings- och återvinningsbehov. Med det kompletta serviceerbjudandet som kombinerats med världsledande återvinningslösningar kan flygplatserna och övrig industri nu arbeta aktivt för att minska utsläppen.

– Vi hjälper kunderna i deras miljöarbete och ser till att effektivisera processerna för dem genom att leverera hela system som hanterar det flytande avfallet utan att de behöver binda upp kapital i egen infrastruktur, det vill säga att vi finansierar och driver anläggningarna åt kunden. Därmed elimineras även behovet av transporter och på så vis skapar vi lönsamhet och en bättre miljö, säger Lars Rosell.

I framtiden siktar Vilokan mot den internationella marknaden

– Skandinavien ligger i framkant gällande miljöarbete och målet är att skapa en cirkulär ekonomi globalt. Vi strävar efter att komma ut internationellt eftersom vi måste arbeta på en global nivå för att kunna ta hand om hela vår miljö, där alla har ett ansvar, avslutar Lars Rosell.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.