Fordonstvätt


Våra reningsanläggningar för fordonstvättar är utvecklade för att passa tillsammans med moderna bilvårdsprodukter, t ex vatten- och mikroemulsionbaserade. Anläggningarna finns i olika utförande utifrån utsläppskrav/processvattenvolym.

Mer information