Bearbetningsemulsioner


Våra reningsanläggningar för förbrukade bearbetningsemulsioner och industrivatten är utvecklade för att passa moderna kemiprodukter som t ex vatten- och mikroemulsionbaserade förorenat med olja, lösta metaller och salter m m.

Mer information