Vilokan ställer ut på Inter Airport 2015

Välkommen att ta del av Vilokans senaste nyheter inom glykolåtervinning på flygplatser. Du hittar oss på utställningsplats 954 (Hall B5).

Inter Airport Europe är erkänd som en av världens ledande mässor för flygplatsindustrins olika aktörer. Under ett par hektiska dagar möts flygoperatörer, teknikleverantörer och tjänsteutförare för att ta del av de senaste nyheterna inom branschen. Vilokan är en av 600 företag från 40 länder som visar upp sina nyheter på Munich Trade Fair Centre i Tyskland. Totalt närvarar ca 11,900 personer på mässan.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.