Långväga gäster från Beijing Capital International Airport…

24 april hade vi besök av långväga gäster från Beijing. Det var en grupp från Beijing Capital International Airport (PEK) som hälsade på hos i samband med sitt besök hos Swedavia där syftet med besöket var att studera Swedavias utveckling av hållbara flygplatser.

Swedavia/Stockholm Arlanda Airport är systerflygplats med Beijing Capital International Airport sedan 2016. Samtliga ”Sister Airports” träffas årligen i ett gemensamt forum, ”Beijing Global Friend Airports CEO Forum”, för gemensamma diskussioner i olika frågor. Vi var naturligt väldigt stolta över att kunna ge den kinesiska delegationen en rundtur i vår anläggning på Arlanda.

Det aktuella besöket fokuserade på hållbarhet i samband med byggandet av Pekings nya flygplats: Beijing Daxing International Airport (PKX), som öppnar på Kinas Nationaldag den 1 oktober 2019.

"Förut åkte 10.000 ton till reningsverket. Nu kan glykolen återvinnas istället!"

Svenska flygplatsoperatören Swedavia med 37,6 miljoner passagerare är en föregångare på miljöområdet. Nu sluter Vilokan kretsloppet så att Swedavia kan återvinna och återanvända värdefull glykol.

"Nu blir vi världsledare på glykolåtervinning"

Montreal Pierre Trudeau Airport (YUL) har investerat ca 10 miljoner CAD (ca 65 miljoner kronor) i en anläggning från Vilokan ADF Solutions. Den kommer att drivas av AeroMag 2000 som sköter avisningen på plats.