Missa inte vår invigning

September 27, 2018 | Stockholm Arlanda Airport

Anläggningen

Swedavia driver tio av världens absolut klimatsmartaste flygplatser och vi ska vara en internationell förebild inom hållbarhet. Det är vi stolta över men inte nöjda med. Vi ska alltid göra allt vi kan för att minimera flygplatsverksamhetens påverkan på miljön. Därför är vi mycket glada över att nu få inviga en ny och innovativ anläggning för återvinning av glykol på Stockholm Arlanda Airport. Genom den kan vi återvinna en icke förnybar råvara och på så vis minska resursförbrukningen, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, skapa en ännu renare flygplatsdrift och bidra till långsiktig, miljömässig hållbarhet.

Var & när?

  • September 27, 2018
  • Stockholm Arlanda Airport
  • Vilokan ADF Solutions AB
  • Kolstavägen 4-8
  • 195 91 Märsta
Lägg till i kalendern

Talare

Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia

Jonas Abrahamsson tillträdde som VD och koncernchef på Swedavia i januari 2017. Han kom då från tjänsten som VD och koncernchef på energibolaget E.ON, ett uppdrag som han har haft sedan 2010.

Johan Brandberg

Johan har varit verksam i Vilokan sedan 1989 och har nästan 30 års erfarenhet från projektförsäljning relaterad till industriell indunstning/destillations- och vätskebehandlingsprocesser. Johan är idag VD för Vilokan Recycling Tech AB inom Vilokan Groups affärsområde Technology samt styrelseledamot i Vilokan AB.

Lars Rosell

Lars har varit verksam i Vilokan sedan 1987 och har över 30 års erfarenhet från projektförsäljning relaterad till industriell destillations- och indunstningsvätske-behandlingsprocesser. Lars är affärsområdeschef för affärsområdet Solutions. Lars är idag VD för Vilokan ADF Solutions AB inom Vilokan Groups affärsområde Solutions samt styrelseordförande i Vilokan AB.

Dennis Mistreanu

Dennis Mistreanu har över 20 års erfarenhet inom specialkemikalieindustrin för konsument- och industriapplikationer i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet samt EMEA-regioner. Dennis är en kemisk ingenjör, kanadensisk medborgare, gift och för närvarande baserad i Schweiz. Jobbar i dagsläget som chef för Aviation Business EMEA Region.

Agenda

Del 1

09:30 – 11:30

Gästerna som anmält sig till en fördjupad rundtur visas runt för en teknisk genomgång

Del 2

11:30 – 12:30

Drop in

Mingel och mat

12:30 – 12:35

Alla hälsas välkomna och bjuds till rundvandring

12:35 – 13:15

Rundvandring och visning av lokalerna

13:15 – 13:45

Vilokan – Lars Rosell och Johan Brandberg

13:45 – 14:00

Clariant, Dennis Mistreanu

14:00 – 14:10

Swedavias VD Jonas Abrahamsson

14:15 –

Officiell invigning och klipp av bandet – skål!

OSA senast 6 september om du vill komma och dela denna dag med oss. Välj om du vill vara med hela dagen eller bara på någon del.

Varför bör jag komma?

För miljön, för ekonomin, för framtiden

1.

Miljön kan ta skada av den avisningsvätska som sprutas på flygplan före start. Glykolen kräver oerhört mycket syre för att brytas ned och det stör naturen. Dessutom finns kadmium och andra tungmetaller i avrinningsvätskan. Genom att samla upp den skonas närmiljön. Eftersom bearbetningen sker i en anläggning på flygplatsen elimineras tunga transporter.

2.

Ekonomin i att agera miljövänligt har mycket stor potential. I en värld med stigande råvarupriser är spelar återvinning en allt viktigare roll. Genom en sluten flerstegsprocess återvinner Vilokan ADF Solutions 99,5% ren glykol som är färdig att blandas till ny avisningsvätska.

3.

Framtiden är cirkulär. Genom att låt glykolen cirkulera inom flygplatsens eget kretslopp görs vinster för miljön och ekonomin. Genom ADF Solutions process renas också stora mängder vatten, något som är en stor bristvara på planeten.

Registrering

Please enter first name
Please enter last name
Vänligen fyll i epost
You must agree before submitting.