World Water Day

World Water Day, uppmärksammas den 22 mars, firar vatten och ökar medvetenheten om de 2,2 miljarder människor som lever utan tillgång till säkert dricksvatten. Dagen fokuserar på att vidta åtgärder för att ta itu med den globala vattenkrisen. Huvudsyftet med Världsvattendagen är att stödja uppnåendet av mål 6 i de globala målen för hållbar utveckling: att säkerställa tillgång till och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla senast år 2030.

Utöver att vi i vår verksamhet erbjuder renings- och återvinningsanläggningar för en hållbar industriutveckling stöder vi också WaterAid. WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, adekvata toaletter och god hygien. Varje år når WaterAid miljontals människor i några av världens fattigaste samhällen, och tillhandahåller rent vatten, toaletter och utbildning i hygien.

Vi gör detta för miljön, för ekonomin och för framtiden!