Målning/ytbehandling


Våra reningsanläggningar för förorenat process- och sköljvatten från produktionsanläggningar är utvecklade för att passa tillsammans med modern förbehandling och ytbehandlingsteknik som t ex förorenats med olja, höga halter av lösta metaller och salter m m.

Mer information