Industriell tvätt


Våra reningsanläggningar för förorenat tvätt- och golvskurvatten från produktionsanläggningar är utvecklade för att passa moderna kemiprodukter som t ex vatten- och mikroemulsionbaserade förorenat med olja, lösta metaller och salter m m

Mer information