Vilokangruppen får uppdraget att återvinna glykol på alla Swedavias flygplatser.

Bolaget öppnar därigenom dörren till en världsmarknad, då kravet ökar på flygplatsoperatörer att ta reda på avisningsvätskor och annat vattenavfall. Trots att avisning av ett enda flygplan kan kräva upp emot 1 000 liter glykol, ofta med en rad kemiska tillsatser, är det långt ifrån alla flygplatser som tar hand om vätskorna. – Propylenglykol kräver oerhört mycket syre för att brytas ned, så det här är ett miljöproblem. Dessutom finns det kadmium och andra tungmetaller i avrinningsvatten/vätskor. Därför är det inte längre en fråga om flygplatserna ska börja samla upp det här, utan när, säger Johan Brandberg från Vilokangruppen.

I en internationell jämförelse har Sverige varit en föregångare på området, där Luftfartsverket tidigt utvecklade planer för hantering av avisningsvätskor och annat vattenavfall. Men i de fall avisningsvätskor samlas in för hantering, i Sverige eller i utlandet så innebär det nästan uteslutande att vatten körs med tankbil för vidare hantering i reningsverk. 

Vilokans teknik innebär som kontrast att både avisningsvätskor och annat vattenavfall kan renas och återvinnas lokalt på flygplatsen. Då tekniken erbjuds som en tjänst, ger det flygplatsoperatören möjligheten att hantera miljöfarligt avfall utan att binda upp kapital i egen infrastruktur. Sammantaget elimineras behovet av tunga transporter, samtidigt som Vilokan kan bygga en affär runt glykolen, en råvara som internationellt handlas för mellan 10 och 14 kronor per liter.

– Det här innebär att vi kan sätta upp en anläggning, rena vattnet och skapa lönsamhet i affären genom att få tillgång till råvaran. Det blir en cirkulär ekonomi, och nu vill vi ut och göra det här i andra länder, säger Johan Brandberg. 

Vilokangruppen får uppdraget att återvinna glykol på alla Swedavias flygplatser. Bolaget öppnar därigenom dörren till en världsmarknad, då kravet ökar på flygplatsoperatörer att ta reda på avisningsvätskor och annat vattenavfall.

Ladda ner PDF.