Vilokan Recycling Techs teknik hos Volvos toppmoderna avloppslösa och recirkulerande fabrik.

Danne Lundgren är drifttekniker med processunderhåll som specialitet på Volvo Construction Equipments produktionsanläggning i Eskilstuna, Sverige. Här hanteras stora mängder skärvätskor, tvättvätskor och ridåvatten från måleri. Med reningsverk som tagits fram av Vilokan Recycling Tech är fabriken en föregångare inom hållbarhet på vattenbehandlingsområdet för closed loop factory.

– Vi har ett mycket nära samarbete med kommunen och har full kontroll över våra flöden av vätskor både in och ut ur fabriken. Vi jobbar också med slutna system, closed loops. Vårt renade vatten har blivit mycket efterfrågat i produktionen eftersom det har visat sig att det förebygger rostproblem. Ett exempel där återvinning även leder till förädling, berättar Danne Lundgren.

Det nuvarande reningsverket med två indunstare installerades i början av 2010-talet. Ett nytt miljöföreläggande krävde nya lösningar. Men innan de stora renoveringarna och ombyggnaderna kunde börja gjordes ett omfattande analysarbete. – Det tekniska kunnandet hos Vilokan är mycket stort, men lika viktigt tycker jag är deras förmåga att sätta sig in i vår verksamhet. De har alltid varit mycket engagerade och haft en attityd som varit ”Nu ska vi lösa det här!”. Jag har alltid känt ett stort stöd från Vilokan och en tjänstvillighet som jag uppskattar, fortsätter Danne Lundgren.

På frågan om hur lång livslängd som reningsverket från Vilokan har menar
Danne Lundgren att det inte går att svara på. Systemet utvecklas hela tiden
och gammal utrustning får nytt liv till exempel med nya frekvensstyrningar. Komponenter och system utvecklas, ersätts och förädlas. – Jag försöker hela tiden tweaka systemet och hitta sätt att optimera ytterligare. Vilokan är en utmärkt partner i det arbetet. Just nu jobbar vi på att hitta den perfekta sekvensen för vilka vätskor vi renar i vilken ordning och hur det kan förlänga intervallerna innan systemet behöver rengöras.

På Volvo var vi tidigt ute med att hantera processvatten i slutna system tillsammans med Vilokan Recycling Tech. Och vi slutade aldrig att utveckla lösningarna. Jag letar fortfarande dagligen efter sätt att optimera ytterligare. Det finns alltid något att utforska!, konstaterar Danne Lundgren på Volvo Construction Equipment.

Ladda ner PDF.