Vilokan Group startar Vilokan Academy

Nu är vi igång med Vilokan Academy som är koncernens egen skola för att utbildar bl.a. säljare, VD:ar, projektledare, kundsupport, säljledare och orderpersonal. Första omgången hölls på Vilokans huvudkontor i Strömstad.

Vilokan Academy skall kommer vara en viktig plattform för att sprida företagskulturen, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna. Utbildningarnas övergripande syfte är att utbilda, träna och motivera personalen till att bli engagerade, framgångsrika medarbetare inom koncernen samt förstå hur en affärsidé är hållbar. De olika kurserna erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till erfarenhet och arbetsuppgifter.