Merco AS blir 100% svenskägt och byter namn till Arom-dekor Kemi AS

1:a februari 2017 förvärvade Arom-dekor Kemi AB 80% av aktierna i Merco AS. Nu drygt ett år senare sker två andra förändringar då Arom-dekor Kemi AB köper resterande 20% och byter namn på Merco AS till Arom-dekor Kemi AS. Beslutet innebär också en centralisering och stängning av lagret i Fetsund under våren 2018, nuvarande säljkontor och personal blir oförändrad i Førde.

Arom-dekor Kemi AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av NOx-reduktionsmedlet AdBlue®samt för övrigt fordonskem såsom spolarvätska, glykol och rengöringsprodukter. Med Skandinaviens modernaste produktionsanläggning i Lockryd strax söder om Borås i Sverige och ett mycket väl uppbyggt logistiknät med egna turbilar kommer vi erbjuda samma produkter och tjänster till våra norska som svenska kunder.

Namnbytet är också ett led i vårt mål att sammanföra alla medarbetare oavsett om man jobbar i Sverige eller Norge så jobbar man på Arom-dekor, vi är ett lag som jobbar ihop och för våra kunder, säger Christian Lundell /VD och delägare på Arom-dekor Kemi AB.

Namnbytet träder i kraft 20180301 och samtidigt lämnar nuvarande delägare och VD Merco AS för att anta nya utmaningar.